Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 - 20 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA III NIEDZIELĘ aDWENTU

14 – 20 grudnia 2014

Dzisiaj:

Dzisiejsza, trzecia niedziela adwentu – to niedziela radości, która wypływa z faktu, że Pan jest już blisko. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też tydzień, w którym Kościół w sposób szczególny zachęca nas do modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Podejmijmy z zapałem to wezwanie i módlmy się za siebie nawzajem, by wszystkie nasze rodziny stawały się domowym Kościołem. 

Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci.

Katechezy dla dzieci według planu. O 11.45 katecheza dla dorosłych.

W tygodniu:  

W poniedziałek, środę i sobotę zapraszamy na roraty. Zachęcam, by na roraty przynosić ze sobą świece.

We wtorek rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus przed uroczystością Bożego Narodzenia.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.

W sobotę po Eucharystii zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej. Swoje prośby można zapisywać w zeszycie wyłożonym w kościele lub na stronie internetowej naszej parafii. Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 - 13 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA II NIEDZIELĘ aDWENTU

7 – 13 grudnia 2014

Dzisiaj:

O. Andrzejowi Kordzie serdecznie dziękujemy za trud pokonanej drogi, a przede wszystkim za głoszone dziś i w ostatnie dni Słowo Boże.

II niedziela Adwentu. To dzień wdzięczności i modlitwy w intencjach tych, kto pomaga Kościołowi na Wschodzie. Także my otrzymujemy tę pomoc, więc poprzez modlitwę wyrażajmy nie tylko dziś naszą wdzięczność wszystkim naszym dobrodziejom.

Intencja dla Róż Różańcowych na grudzień: Za rodziny o ofiarną miłość, mądrość w wychowaniu dzieci i zaufanie do Boga w życiowych przeciwnościach.

Na zakończenie Eucharystii adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy ostatniego dnia nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Katechezy dla dzieci według planu. Zamiast katechezy dla dorosłych spotkanie z misjonarzem, o. Andrzejem. Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

13 – 19 kwietnia 2014

Dzisiaj:

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. O 9.30 uroczysta Msza św. poprzedzona poświęceniem palm i procesją. Druga Msza św. o 11.30.

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii o 12.30.

Czytaj więcej...
2024  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie