Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 - 27 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA IV NIEDZIELĘ aDWENTU

21 – 27 grudnia 2014

Dzisiaj:

Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci.

Kolejny dzień nowenny do Dzieciątka Jezus.

Katechezy dla dzieci według planu. O 11.45 katecheza dla dorosłych.

W tygodniu:  

Od poniedziałku do środy włącznie na roraty zapraszamy szczególnie tych, którzy mają taką możliwość, a jeszcze w tym roku w nich nie uczestniczyli.

Do środy włącznie nowenna do Dzieciątka Jezus przed uroczystością Bożego Narodzenia.

Także do środy włącznie nowenna do Dzieciątka Jezus przed uroczystością Bożego Narodzenia. Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 - 20 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA III NIEDZIELĘ aDWENTU

14 – 20 grudnia 2014

Dzisiaj:

Dzisiejsza, trzecia niedziela adwentu – to niedziela radości, która wypływa z faktu, że Pan jest już blisko. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy też tydzień, w którym Kościół w sposób szczególny zachęca nas do modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Podejmijmy z zapałem to wezwanie i módlmy się za siebie nawzajem, by wszystkie nasze rodziny stawały się domowym Kościołem. 

Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci.

Katechezy dla dzieci według planu. O 11.45 katecheza dla dorosłych.

W tygodniu:  

W poniedziałek, środę i sobotę zapraszamy na roraty. Zachęcam, by na roraty przynosić ze sobą świece.

We wtorek rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus przed uroczystością Bożego Narodzenia.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.

W sobotę po Eucharystii zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej. Swoje prośby można zapisywać w zeszycie wyłożonym w kościele lub na stronie internetowej naszej parafii. Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

13 – 19 kwietnia 2014

Dzisiaj:

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. O 9.30 uroczysta Msza św. poprzedzona poświęceniem palm i procesją. Druga Msza św. o 11.30.

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii o 12.30.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 - 13 XII 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA II NIEDZIELĘ aDWENTU

7 – 13 grudnia 2014

Dzisiaj:

O. Andrzejowi Kordzie serdecznie dziękujemy za trud pokonanej drogi, a przede wszystkim za głoszone dziś i w ostatnie dni Słowo Boże.

II niedziela Adwentu. To dzień wdzięczności i modlitwy w intencjach tych, kto pomaga Kościołowi na Wschodzie. Także my otrzymujemy tę pomoc, więc poprzez modlitwę wyrażajmy nie tylko dziś naszą wdzięczność wszystkim naszym dobrodziejom.

Intencja dla Róż Różańcowych na grudzień: Za rodziny o ofiarną miłość, mądrość w wychowaniu dzieci i zaufanie do Boga w życiowych przeciwnościach.

Na zakończenie Eucharystii adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy ostatniego dnia nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Katechezy dla dzieci według planu. Zamiast katechezy dla dorosłych spotkanie z misjonarzem, o. Andrzejem. Czytaj więcej...

2019  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie