Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 25 SIERPNIA 2019

Dzisiaj:

Podczas Mszy św. o 10.30 pożegnanie proboszcza, o. Pawła Tomysa.

Po ostatniej Eucharystii błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa.

W tygodniu:

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – zgodnie z naszym zwyczajem o 10.00 uroczysta Msza św. ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, a po Eucharystii nabożeństwo; we wtorek – wspomnienie św. Moniki; w środę – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła; w czwartek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela; w sobotę – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

W czwartek adoracja w intencji powołań, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

W następną niedzielę:

Podczas Eucharystii o 10.30 dziekan dekantu lwowskiego, ks. prałat Jan Nikiel, wprowadzi na urząd proboszcza o. Dawida Omiecińskiego OMI. Jest to dla parafii ważne wydarzenie, więc zachęcam, by w następną niedzielę, kto może, uczestniczył właśnie w tej Mszy św.

Podczas Mszy o 10.30 i 12.30 błogosławieństwo nauczycieli, katechetów i uczniów na nowy rok szkolny i katechetyczny oraz poświęcenie przyborów szkolnych.

Inne:

Zachęcamy, by w Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny, każda rodzina przyjęła do swego domu obraz Świętej Rodziny. Wszystkich, którzy pragną to uczynić, proszę, by zgłaszali się do proboszcza. Otrzymane łaski oraz swoje prośby można będzie zapisać w zeszycie, który będzie z obrazem. Każda rodzina otrzyma też mały modlitewnik na tę okazję oraz pamiątkę peregrynacji.

Nowy cykl katechez dla dorosłych rozpocznie się 17 września o 19.00.

Proszę, by rodzice dzieci, które powinny uczestniczyć w katechizacji, zapisywali swoje dzieci u Siostry Tadeji.

Od 10 września katechezy przedmałżeńskie w katedrze.

2023  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie