Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top
Witamy na stronie Parafii pw. Św. Marii Magdaleny we Lwowie!
image1 image2 image3 image3

DEKRET

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia spowodowane epidemią koronawirusa, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i w dni świąteczne nakazane – aż do odwołania.

Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych archidiecezji lwowskiej a także innych wiernych przebywających na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej w powyższym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy poświęcały odpowiedni czas na modlitwę indywidualną czy w rodzinie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez korzystanie z transmisji Mszy św. w radiu, telewizji czy internecie, zachowując, w miarę możności, właściwe postawy i gesty liturgiczne, a także do przyjmowania Komunii świętej w sposób duchowy.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej-Uzdrowienia Chorych polecam Bożej Opatrzności wszystkich, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne.

Lwów, dnia 14 marca 2020 r.

Nr 87 VB 2-12/20

                                                   † Mieczysław Mokrzyck

                                              Arcybiskup Metropolita Lwowski

Ks. Kazimierz Hawluk 

Notariusz                                            

2023  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie