Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top
Witamy na stronie Parafii pw. Św. Marii Magdaleny we Lwowie!
image1 image2 image3 image3

ODEZWA BISKUPÓW KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO NA UKRAINIE Z POWODU SYTUACJI WOKÓŁ INFEKCJI CORONAWIRUSOWEJ

Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas Panie

Słowami tej modlitwy, Kościół z ufnością zwraca się do Pana, aby chronił nas przed kataklizmami, głodem, pożarami, wojnami, a także przed morem - to znaczy przed masową zaraźliwą chorobą. Właśnie tym słowem chrześcijanie opisywali różne epidemie średniowiecza. W obliczu epidemii COVID-19 zachęcamy i my aby zwrócić się do Tego, który jest Dawcą życia. Niech nasze oczy i serca będą skierowane ku górze, skąd przyjdzie nasza pomoc, bo nasza pomoc pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię (por. Ps. 121).

 

W związku z możliwym wprowadzeniem ogólnej kwarantanny w całej Ukrainie pragniemy poinformować wiernych i zachęcić do następujących kroków:

 1. Modlitwa do Pana Boga. Niech modlitwa o zakończenie epidemii koronawirusa i wspomniane powyżej suplikacje niech rozlegają się w naszych świątyniach po błogosławieństwie na zakończenie każdej Mszy Świętej. W naszych osobistych i wspólnych modlitwach pamiętamy przede wszystkim o chorych i pracownikach służby zdrowia, którzy walczą z tą chorobą.
 1. Niebezpieczeństwo śmierci zmusza każdą osobę do zastanowienia się nad własnym życiem. Niech ten okres będzie sprawdzianem sumienia i okazją do pokuty, szczególnie w Sakramencie Pojednania i Pokuty (prosimy kapłanów o dodatkowe środki bezpieczeństwa podczas spowiedzi).
 1. Podczas prawdopodobnego wybuchu epidemii niechaj nie zabraknie nam Chleba Życia - Eucharystii. Aby ograniczyć możliwość zachorowań i jednocześnie nie zakazywać uczestnictwa w Eucharystii, postanawiamy:
 • W miarę potrzeby zwiększyć liczbę Mszy Świętych, aby zmniejszyć liczbę biorących w niej udział osób. Odpowiedni odstęp pomiędzy wiernymi.
 • Opróżnione zostaną kropielnice z wodą święconą w świątyniach.
 • Niech wierzący starają się zachować bezpieczną odległość między sobą.
 • W okresie kwarantanny „znak pokoju” przekazujemy sobie pokłonem lub skinieniem głowy bez uścisku dłoni.
 • Należy chronić najsłabsze kategorie wiernych (dzieci i osoby starsze, a także chorych). Takie osoby w okresie kwarantanny zachęcamy do pozostania w domu, oraz modlitwy i zjednoczenia się z Liturgią Kościoła przy pomocy Radia Maryja i Telewizji Słowa Odwiecznego (EWTN), duchowo przyjmując Komunię Świętą.
 • Jest absolutnie niedopuszczalnym, aby chora osoba przyszła, aby się modlić na własne ryzyko i ryzyko innych! Osobom takim należy zapewnić możliwość otrzymywania Sakramentów Świętych w domu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa aby zapobiec możliwej infekcji.
 • W tym okresie zachęcamy nas samych i naszych kapłanów do większej wrażliwości w służbie chorym, patrząc na heroizm świętych, takich jak św. Karol Boromeusz lub św. Alojzy Gonzaga.
 1. Nie poddawajmy się panice i postępujmy zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Zdrowia i innych ministerstw. Pamiętając o słowach z Księgi Syracha: Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego stworzył Pan. (Syr 38, 1).

W Księdze Wyjścia słowa:

Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem. (Wj 15.26).

Niech miłosierny Pan objawi się nam jako nasz Uzdrowiciel, a my abyśmy jeszcze bardziej nawrócili się do Niego!

 1. 6/2020

Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, / aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń / i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. / Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, / do których koronawirus już dotarł. / Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, / pociesz ich rodziny. / Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, / inspiruj i błogosław tym, / którzy starają się opanować sytuację. / Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, / czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, / ale ufamy Tobie/, udziel nam pokoju i zdrowia. / Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, / prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. / Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami!

Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami!

Święty Rochu, módl się za nami!

Święta Rozalio, módl się za nami!

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami!

Święty Eugeniuszu de Mazenod, módl się za nami!

Śpiew Suplikacji

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie.

2020  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie