Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 4 LUTEGO 2018

Dzisiaj:

Pierwsza niedziela miesiąca. Po drugiej Eucharystii adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Intencja dla Róż Różańcowych na luty: Za opiekujących się chorymi i osobami w podeszłym wieku o dar samarytańskiej miłości.

Po ostatniej Eucharystii błogosławieństwo dzieci.

Katechezy dla dzieci według ustalonego porządku.

W tygodniu:  

W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywali: w poniedziałek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo chleba i wody; we wtorek – wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników;  w środę Msza św. wotywna o św. Józefie; w sobotę – ponieważ w tym roku wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przypada w niedzielę, dlatego w sobotę, 10 lutego na 10.00 zapraszamy na Mszę św., podczas której będziemy udzielali sakramentu chorych.

W poniedziałek Msza św. o 8.00 i 18.30.

W poniedziałek o 19.00 spotkanie dla pracowników służby zdrowia.

We wtorek o 18.00 spotkanie dla lektorów.

W czwartek adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji powołań.

Katecheza dla dorosłych w czwartek o 19.00.

W sobotę po Eucharystii zapraszamy na nasze tradycyjne nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

Inne:

Dziękujemy za wczorajszą pomoc przy sprzątaniu dekoracji świątecznych.

Dziękujemy za złożone już ofiary na sygnaturkę, także anonimowym ofiarodawcom. Na zakup sygnaturki przeznaczymy też ofiary zebrane podczas kolędy.

Od 6 lutego trwa w katedrze kolejne przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Dokładna informacja na tablicy ogłoszeń przed kościołem.

Od dzisiaj mamy w kościele nowe lichtarze ze świecami olejowymi na ołtarz soborowy (6 sztuk); 4 komplety dzwonków dla ministrantów; 4 pateny do komunikowania; patenę do kielicha; kustodię oraz wyzłocony kielich. Koszty na te wydatki zostały uzyskane dzięki ofiarodawcom, składane podczas głoszenia kazań w parafiach w Polsce przez o. Marka w ostatnim czasie. Paramenty te zostaną dzisiaj pobłogosławione. Serdecznie dziękujemy o. Markowi za trud związany z całym przedsięwzięciem. Módlmy się też za wszystkich naszych dobrodziejów i ofiarodawców.  

Przypominam, że członkowie rodziny osoby chorej lub też starszej, która już nie może uczęszczać na liturgię i przyjmować sakramentów w kościele, jako chrześcijanie są zobowiązani, by do takich osób wezwać kapłana z posługą sakramentalną. Mimo to, że wciąż o tym przypominamy, niezmiernie przykrym i nieodpowiedzialnym ze strony rodziny (często dzieci) jest fakt, że nasi parafianie, którzy niekiedy przez kilka lat pozostawali w domu bez sakramentów, także bez sakramentów odchodzą z tego świata. W minionym tygodniu na trzy pogrzeby tylko jedna była zaopatrzona sakramentami.

Przy okazji przypomina, że w wypadku, kiedy odchodzi członek rodziny, konstatujemy się z księdzem, by ustalić datę i godzinę pogrzebu (w tym tygodniu dwie rodziny nie kontaktując się z nikim ustaliły jedną datę i jedną godzinę pogrzebu). Po otrzymaniu świadectwa śmierci i kolejnym skontaktowaniu się z księdzem, przychodzimy do kościoła, by dopełnić formalności.

W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Wanda Wałujewa, Zofia Heller i Krystyna Demco. Wieczny odpoczynek… 

2019  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie