Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 22 PAŹDZIERNIKA 2017

Dzisiaj:

Cieszymy się z obecności w naszej parafii Matki Bożej w Jej fatimskim wizerunku. Podczas nabożeństwa różańcowego zawierzymy Mace Bożej naszą parafię. Słowo Boże głosi ks. Stanisław Firut, pallotyn.

Bezpośrednio po Eucharystii o 10.30 nabożeństwo różańcowe. 

Po ostatniej Mszy św. błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa. 

W tygodniu:  

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa; w środę – Msza św. wotywna o św. Józefie; w sobotę – święto św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów.

W następną niedzielę:

Będziemy gościli ks. dra Jacka Uliasza, dyrektora Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego z Brzuchowic. Ks. Jacek przybliży nam rzeczywistość Akcji Katolickiej.  

Inne:

Nabożeństwo różańcowe w październiku odprawiamy w dni powszednie codziennie po Mszy św. W niedziele bezpośrednio po drugiej Eucharystii, czyli około 11.30.  

Od następnej niedzieli katechezy dla dzieci według ustalonego porządku.

Katechezy dla dorosłych w języku polskim w czwartek o 9.00 oraz w języku ukraińskim w czwartek o 19.00.

Od 3 do 5 listopada w Tywrowie na Podolu Misjonarze Oblaci organizują i zapraszają na spotkanie młodzieży. Chętnych na wyjazd proszę zgłaszać się do o. proboszcza.

U siotry Tobiaszy można zabrać kartki, na których zapisujemy imiona swoich zmarłych na wypominki. Proszę pisać wyraźnie. 

2018  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie