Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 17 WRZEŚNIA 2017

Dzisiaj:

Przypada trzydziesta rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Pamiętajmy o naszym Pasterzu w swoich modlitwach.

Po ostatniej Mszy św. błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa. 

W tygodniu:  

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – wspomnienie św. Stanisława Kostki, zakonnika; w środę – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy, męczenników; w czwartek – święto św. Mateusza, apostoła; w sobotę – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana.

W czwartek po porannej Eucharystii adoracja w intencji powołań, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

Inne:

Rozpoczęliśmy katechez dla dzieci w kościele. Porządek jest następujący: 11.30 – dzieci po I Komunii – o. Marek; 12.00 – dzieci przedszkolne – s. Tadeja; 13.30 – dzieci do I Komunii – s. Tadeja. Plan katechizacji znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Ponadto w klasztorze sióstr św. Józefa przy ul. Kopernika, w soboty o 16.00 odbywa się spotkanie młodzieży (VIII-XI klasa).   

Katechezy dla dorosłych w czwartek o 19.00 w zakrystii. Katechezy odbywają się w języku ukraińskim.   

Od 12 września w katedrze trwają katechezy przed sakramentem małżeństwa. Dokładna informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Serdecznie dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii złożone w minioną niedzielę.

Zapowiedzi przedślubne: Roman Karpiuk, prawosławny i Julia Zaklicka, rzymsko-katoliczka. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 3 WRZEŚNIA 2017

Dzisiaj:

 • Serdecznie witamy w naszej parafii nowego duszpasterza, o. dra Marka Rostkowskiego i życzymy, by św. Maria Magdalena wypraszała mu u Pana Bożego Ducha, by z odwagą głosił prawdę o Zmartwychwstaniu. Numer komórkowy o. Marka: 066 9695446.

 • Zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na wrzesień: Za katechetów i nauczycieli, by dzieciom i młodzieży nie tylko przekazywali wiedzę, ale uczyli ich służyć bliźnim.

 • Poświęcenie przyborów szkolnych oraz błogosławieństwo uczniów, nauczycieli i katechetów po Mszy św. o 10.30 i 12.30.

 • Po ostatniej Mszy św. błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa.

W tygodniu:

 • W liturgii będziemy przeżywali:

 • w poniedziałek – Msza św. wotywna o Duchu Świętym;

 • w środę – Msza św. wotywna o św. Józefie;

 • w piątek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;

 • w sobotę – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

 • W poniedziałek Msza św. o 8.00 i 18.30.

 • W czwartek po porannej Eucharystii adoracja w intencji powołań, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

W następną niedzielę:

 • Początek katechez dla dzieci w kościele. Porządek jest następujący: 11.30 – dzieci po I Komunii – o. Marek; 12.00 – dzieci przedszkolne – s. Tadeja; 13.30 – dzieci do I Komunii – s. Tadeja. Plan katechizacji znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Inne:

 • Nowy cykl katechez dla dorosłych rozpocznie się w czwartek, 14 września o 19.00 w zakrystii.

 • Od 12 września w katedrze kolejny cykl katechez przed sakramentem małżeństwa. Dokładna informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XX NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 20 SIERPNIA 2017

Dzisiaj:

Dziękujemy Bogu za dar osoby o. Romualda Opiełki oraz za jego służbę kapłańską w naszej parafii. Życzymy też wszelkiego dobra od Pana i opieki Matki Bożej Częstochowskiej w służbie w Sławutyczu.

Po ostatniej Mszy św. błogosławieństwo dzieci.

W tygodniu:  

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – wspomnienie św. Piusa X, papieża; we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej; w środę – Msza św. wotywna o św. Józefie; w czwartek – święto św. Bartłomieja, apostoła; w sobotę – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

W czwartek po porannej Eucharystii adoracja w intencji powołań.

W sobotę przypada wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej. Z racji faktu, że w naszym kościele od jedenastu lat mamy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zapraszamy na uroczystą Mszę św. o 10.00, a po Eucharystii na nabożeństwo do Matki Bożej w Jej Częstochowskim Wizerunku. Zaprośmy na to świętowanie nasze rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Zachęcam też, by swoje prośby do Matki Bożej zapisywać albo w zeszycie, albo na stronie internetowej naszej parafii. Tego dnia będziemy też dziękować Panu Bogu za cztery lata służby Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 27 SIERPNIA 2017

Dzisiaj:

Po ostatniej Mszy św. błogosławieństwo dzieci, młodzieży i rodziców oczekujących potomstwa. 

W tygodniu:  

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła; we wtorek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela; w środę – Msza św. wotywna o św. Józefie; w sobotę – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

W czwartek po porannej Eucharystii adoracja w intencji powołań, w piątek tradycyjne nabożeństwo pierwszopiątkowe, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

W piątek, 1 września o 10.00 Eucharystia dla Szkoły Marii Magdaleny na rozpoczęcie roku szkolnego.

W tym miesiącu wyjątkowo nie będzie odwiedzin chorych. W nagłych wypadkach proszę dzwonić do jednego z ojców.

 W następną niedzielę:

Przywitanie nowego duszpasterza, o. dra Marka Rostkowskiego. Numer komórkowy o. Marka: 066 9695446.

Poświęcenie przyborów szkolnych po Mszy św. o 10.30 i 12.30.

Inne:

Początek katechez dla dzieci w niedzielę, 10 września. Proszę zapoznać się z planem katechizacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Nowy cykl katechez dla dorosłych rozpocznie się w czwartek, 14 września o 19.00 w zakrystii. 

Od 12 września w katedrze kolejny cykl katechez przed sakramentem małżeństwa. Dokładna informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Kto chciałby pracować w Domu Miłosierdzia prowadzonym w Brzuchowicach przez siostry Józefitki, proszę zgłosić się do s. Tobiaszy. 

OGŁOSZENIA DUSZPASKIE NA XIX NIEDZIELĘ ZWYCZAJNĄ - 13 SIERPNIA

Dzisiaj:

Po ostatniej Mszy św. błogosławieństwo dzieci.

W tygodniu:  

W liturgii będziemy przeżywali: w poniedziałek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika; we wtorek – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. UWAGA! Msza św. o 10.00 i 18.30. Po liturgii poświęcenie ziół, kwiatów oraz darów ziemie; w środę – Msza św. wotywna o św. Józefie; w sobotę – Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

W czwartek po porannej Eucharystii adoracja w intencji powołań, a w sobotę nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

Inne:

Informuję o. Romuald Opiełka od końca sierpnia będzie służył w Sławutyczu. W związku z tym w następną niedzielę po Mszy św. o 10.30 pożegnanie o. Romualda. Nowym duszpasterzem w naszej parafii będzie o. Marek Rostkowski.

Skończyliśmy kurs katechez dla dorosłych. Kolejny rozpocznie się we wrześniu, ale już teraz prosimy, by rozpowszechnić tę informację, gdyż wciąż są dorośli, którzy nie przystępują do sakramentów. Zapraszamy też wszystkich, którzy już przystępują do sakramentów, a poprzez słuchanie Słowa Bożego chcą pogłębiać swoją wiarę.

Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zachęca do udziału w ogólnoukraińskiej pielgrzymce do Fatimy z okazji 100-lecia objawień Matki Bożej. Dokładna informacja na stronie internetowej centrum pielgrzymkowego: http://www.khrystofor.com/.

Zapowiedzi przedślubne: Dudnyk Igor, wyznania rzymskokatolickiego i Bisnyk Krystyna, wyznania greckokatolickiego.  

W tym tygodniu do wieczności odszedł Wawro Karkulowski. Wieczny odpoczynek…

2018  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie