Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
top

Intencje dla róż różańcowych

 INTENCJE

DLA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

NA 2017 ROK

 

 

Styczeń

O dar pokoju w naszych sercach, rodzinach, parafii i na całym świecie.

Luty

Za chorych i cierpiących, aby nie wątpili w miłość Boga.

Marzec

Aby czas Wielkiego Postu był dla wszystkich parafian czasem nawrócenia i zbliżenia się do Boga.

Kwiecień

Za naszą ojczyznę, by odnawiała się w chrześciajńskich wartościach. 

Maj

O liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

Czerwiec

Za dzieci i młodzież, aby zawsze szli drogą Bożych przykazań.

Lipiec

O obfite dary Ducha Świętego dla całej naszej parafii. 

Sierpień

Za dzieci nienarodzone, by rodzice przyjęli je na świta z miłością. 

Wrzesień

Za katechetów i nauczycieli, by dzeciom i młodzieży nie tylko przekazywali wiedzę, ale uczyli ich służyć bliźnim.

Październik

Za kapłanów, by swoim świętym życiem dawali przykład swoim wiernym.

Listopad

Za wszystkich zmarłych, by oczyszczeni Najświętszą Krwią Chrystusa cieszyli się wiecznością z Bogiem. 

Grudzień

Za rodziny o ofiarną miłość, mądrość w wychowywaniu dzieci i zaufanie Bogu w życiowych przeciwnościach. 

 

 

Aby czas Wielkiego Postu był dla wszystkich parafian czasem nawrócenia i zbliżenia się do Boga.

2018  Parafia pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie